Àmbit geogràfic

  • Els Ajuntaments de Girona, Salt, Sarrià de Ter i l'empresa Girona, S.A., varen constituir a l'any 1992 una societat mercantil d'economia mixta que va començar a funcionar l'1 de gener de 1993 per a la prestació del servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable del Sistema de Girona.

     

    L'àmbit territorial de l'empresa mixta és el del Sistema d'abastament d'aigua de Girona, comprensiu dels Municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter i els subministraments en alta als Municipis de Bescanó, Sant Julià de Ramis, Vilablareix, Quart i la Costa Brava Centre.


    L'any 1997 aquest servei s'amplia en incorporar la gestió del Servei de Sanejament de la xarxa de baixa del municipi de Girona. La xarxa d'alta la gestiona la societat TRARGISA (Tel. 972 20 70 15).

AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable