Tarifes del servei d'aigua

Tarifes per venda d'aigua

Bloc Tipus consum Preu €/m3
Industrial 0,653181
Per a consums entre 6,01 i 12 m3 /mes/abonat Domèstic 0,550502
Per a consum fins a 6 m3 /mes Domèstic 0,167007
Per a consums superiors a 12 m3 /mes/abonat Domèstic 0,865959
Consorci de la Costa Brava En alta 0,073119
Bescanó, Vilablareix, Quart, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva del Gironès En alta 0,281683

Tarifes per quota de servei

Concepte mm Preu
€/mes
Vivendes buides 2,772070
Comptador fins a 13 1,385535
Comptador de 15 1,889276
Comptador de 20 3,106815
Comptador de 25 4,346900
Comptador de 30 6,119109
Comptador de 40 12,703005
Comptador de 50 18,442336
Comptador de 60 32,932682
Comptador de 80 32,932682
Comptador de 100 32,932682
Comptador igual o superior a 150 32,932682

Tarifes per drets de connexió

Bloc Preu
/€
€/m2 sobre superfície edificada 0,440123
€/Ut. per provisional d'obra 37,98
€/Ut. per nous abonats 16,92

Tarifes per conservació de comptadors

Concepte mm Preu
€/mes
Comptador fins a 13 0,42
Comptador de 15 0,60
Comptador de 20 0,96
Comptador de 25 1,34
Comptador de 30 1,89
Comptador de 40 3,91
Comptador de 50 5,67
Comptador de 60 8,24
Comptador de 80 20,68
Comptador de 100 33,65
Comptador igual o superior a 150 122,65

Tarifa per quota planta CAG

Preu €/m3
0,0213160

Tarifa per quota doblatge etap i canonada pasteral

Preu €/m3
0,0275480

AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable