Recorregut de l’aigua

Dipòsits

Denominació Ubicació Capacitat Diferència de cota des de captació
Montfullà I Montfullà 3.493 163'955 - 151'00 = 12'96
Montfullà II Montfullà 3.494 163'955 - 151'00 = 12'96
Palau I Palau (vell) 4.563 163'955 - 151'00 = 12'96
Palau II Palau (nou) 4.552 163'955 - 151'00 = 12'96
Alemanys Alemanys 1.687 163'955 - 151'00 = 12'96
Torre Alfons XII Torre Alfons XII 100 163'955 - 151'00 = 12'96
Sarrià Sarrià de Dalt 988 163'955 - 151'00 = 12'96
Vilarroja Vilarroja 555 163'955 - 151'00 = 12'96
Montjuic Montjuic 1.500 163'955 - 151'00 = 12'96
Puig d'en Roca Puig d'en Roca 130 163'955 - 151'00 = 12'96
Montilivi Montilivi 3.850 163'955 - 151'00 = 12'96
Intermig Montjuic Montjuic 30 163'955 - 151'00 = 12'96
Total 24.942 m3

Elevació i reelevació

Denominació Origen Destinació Cabal nominal (litre/segon) Cabal Elevat(m3/any) Potència instal·lada (Kw) Grups Mano d'elevació Alçada d'elevació (m)
Elevació d'Alemanys Dipòsit Palau Dipòsit Alfons XII 20 - - - 20 1 bomba de 20CV
1 bomba de 15CV
60
Sobreelevació Alfons XII Dipòsit Alfons XII Torre Gironella 6,60 - - - 5 3 bombes de 4CV 42
Reelevació Palau Dipòsit Palau Zona alta Palau 30,00 - - - 18 2 bombes de 16CV
2 bombes de 6.4CV
1 bomba de 6.5CV
47
27
35
Sobrepressió de Sarrià Dipòsit Sarrià Sector Sarrià 2,78 - - - 22 2 bombes de 3.5CV 40
Elevació Vilarroja Xarxa distribució Dipòsit i xarxa Vilarroja 10,00 - - - 9 2 bombes de 10CV 36
Pi de la Bateria Dipòsit Sarrià Vivendes Crup pi de la Bateria 2,5 - - - 3 1 bomba de 2CV 15
Elevació Salesians Xarxa distribució Dipòsit de Montjuic 11,00 - - - 40 2 bombes de 40CV 125
Sobreelevació Zona Alta Vilarroja Xarxa distribució Sector Alt Vilarroja 2,70 - - - 5 1 bomba de 4CV
1 bomba de 3CV
65
Sobreelevació Montjuic Dipòsit Montjuic Xarxa Zona Alta Montjuic 2,77 - - - 8 3 bombes de 2.5CV 30
Elevació Puig d'en Roca Xarxa distribució Dipòsit de Puig d'en Roca 6,00 - - - 10 3 bombes de 5.4CV 40
Sobreelevació Puig d'en Roca Dipòsit Puig d'en Roca Vivendes Puig d'en Roca 0,83 - - - 2 2 bombes de 1.34CV 40

AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable