Pluviòmetres

En l’actualitat, Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. disposa d’una xarxa de 4 pluviòmetres ubicats en diferents punts de l'àrea metropolitana que recullen la informació de la pluja en temps real. A més dels registres acumulats en episodis, els pluviòmetres permeten consultar els períodes de màxima intensitat. Pot seleccionar algun dels pluviòmetres de les Oficines Centrals, de Palau, de Montjuïc o de Sarrià de Ter per tal d’ampliar-ne la informació.

  • Data i hora: 2023/10/02, 16:10:31
  • Mesura actual: 0.00 l/m2/h (mesurat en intervals de 5 min.)
  • Precipitació acumulada /dia : 0.00 l/m2
Hietograma

Gràfica d’intensitat i precipitació:

Hietograma

  • 0 l/m2
  • 0 a 10 l/m2
  • 10 a 30 l/m2
  • més de 30 l/m2

AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable